OVERSIGT OVER HOLD SAMT AL INFO OM TILMELDING TIL DEN KOMMENDE SÆSON 24/25

Glemt dit kodeord?

Opret brugerprofil

Minimum 6 karakterer, mindst 1 stort bogstav

PersondatapolitikPersondata
politik

Persondatapolitik

Formål

Let’s Dance behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine data. Hvis du har spørgsmål om vores databehandling eller vil gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet nedenfor, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger

CVR: 40558942
Adresse: Lystrupvej 62B, 8240 Risskov
TLF: 70 222 443
Mail: info@letsdance.tv
Website: www.letsdance.tv

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Formål med indsamling
Formålene med indsamling af oplysninger er:

  • Mulighed for at modtage nyhedsbreve fra Let’s Dance;
  • Administration af kunder og leverandører;
  • Opfyldelse af retslige forpligtelser;
  • Kommunikation i forbindelse med forespørgsler;
  • Gennemføre ordrer, ordrebehandling og kommunikation i forbindelse hermed.

Retsgrundlag for indsamling
Når vi indsamler og behandler personlige oplysninger hos Let’s Dance, sikrer vi os, at databehandlingen foregår på sikker og lovlig vis. Dine data behandles af følgende grunde:

  • Behandlingen er nødvendig for at overholde eller indgå en kontrakt;
  • Der er givet samtykke til behandlingen;
  • Behandlingen er nødvendig for, at Let’s Dance kan forfølge en legitim interesse.

Opbevaring
Oplysningerne opbevares utilgængeligt for uvedkommende og kun i det tidsrum, der er tilladt I henhold til lovgivningen. Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring

Sikkerhed

Som dataansvarlig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder negativt.

Vi har gennemført en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forebygge, at dine oplysninger bliver slettet, offentliggjort, ændret, går tabt, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller på anden vis behandles i strid med lovgivningen. Disse foranstaltninger indebærer en række interne regler for behandling af persondata, herunder fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de medarbejdere, der behandler persondata. Der foretages løbende kontroller gennem logning og tilsyn. Vi tager løbende backup af vores datasæt, samt beskytter dine data med kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Videregivelse af oplysninger
Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data for at overholde en retslig forpligtelse.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet, end hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, hvis vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet
Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem berigtiget. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes, så retter vi oplysningerne hurtigst muligt.

Du har retten til at blive glemt
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige, du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du har ret til at få behandlingen begrænset
Du kan få behandling af dine personoplysninger begrænset, hvis du mener, at de personoplysninger som vi behandler om dig er ukorrekte, behandlingen er ulovlig eller du har gjort indsigelse mod behandlingen.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykke for vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Let’s Dance · +45 70 222 443 · info@letsdance.tv

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål.

Når du henvender dig med en anmodning om at få indblik i, få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af dine persondata, undersøger vi, om det er muligt, og gennemfører i så fald de nødvendige tiltag. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, dog senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Klager
Du har retten til at klage over Let’s Dances behandling af dine data, hvilket du kan gøre ved at rette henvendelse til Datatilsynet. Du kan finde flere informationer på www.datatilsynet.dk.
Let’s Dance · +45 70 222 443 · info@letsdance.tv

Cookies

Vores website
anvender cookies

Klik her for at se, hvilke cookies vi anvender og for at ændre i dine tilladelser.